OZNÁMENÍ

  • na dny 30.4.2018 a 7.5.2018 je vyhlášeno ředitelské volno

  • Seznam zapsaných a přijatých žáků do 1.tříd pro školní rok 2018/2019 - ZDE

  • Den matek s Bábovkovou soutěží - informace ZDE.

 
 

Co je u nás nového...

Pobyt šestých a osmé třídy v RS Březová

V tomto týdnu probíhá pobyt 6.A, 6.B a 8.A v rekreačním středisku Březová u Třebíče. Ač počasí není zrovna nejteplejší, děti mají o zábavu postaráno - vysoká lana, nízké lanové překážky, lukostřelba, airsoft... a možná budou i rafty...  Fotografie najdete na školním facebookovém profilu.

Třídní schůzky s výstavou o Karlu IV.

V úterý 19.4. proběhly třídní schůzky. Rodiče si mohli prohlédnout výstavu žákovských prací, které vznikly během netradičního den. Ten se uskutečnil 30.3. a zaměřil se na českého krále a římského císaře Karla IV. Zároveň byla ve vestibulu školy nainstalovaná výstava "Karel IV. - Život otce vlasti",...

Soutěž na dopravním hřišti

Čtyři báječní páťáci-Tereza Hloušková,Adéla Šumová,Adam Potužák a Adam Veinfurt se zúčastnili soutěže na dopravním hřišti.Bojovali statečně ve 4 disciplínách –jízda na kole podle pravidel silničního provozu,jízda zručnosti,první pomoc a dopravní testy.I když do dalších bojů nepostoupili,prokázali...

Duben ve znamení úklidu

Na 22.duben připadá Den Země. Po celém světě se konají akce, které si dávají za cíl uklidit nepořádek na místech, kam nepatří. I my jsme se připojili a uklidili areál školy. Rodoklubáci se také zapojili do soutěže Chceme čisté město a společně se školkou uklidili dětské hřiště u MŠ a také zelený...

Krajské finále - basketbal hoši 6.-7.r.

Krajské finále proběhlo 8.4.2016 v Sokolově, kde hoši obsadili 1.místo a postoupili na republikovou kvalifikaci. Sestava: Došić, Sloboda, Kolda, Provázek, Hodina, Horký, Hnátek, Axmann, Randuška a Růžek. Skvěle začala fungovat spolupráce školy a trenérů basketbalu / J.Matocha, V.Sebera /, kdy...

Krajské kolo ŠPLH - děvčata

Chodov 14.4. 2016, do krajského kola se dostalo družstvo děvčat - Bronišová, Kvardová, Trefná, Košťálová. Děvčata obsadila 5.místo. Mgr. Renata Klapuchová

Finále soutěže "Nekoktám, čtu"

Čtyři odvážní čtenáři :Tomáš Král,Matěj Kosina,Adéla Šůmová a Adam Potužák z pátých tříd soutěžili v literární soutěži v Městské knihovně v Karlových Varech.Z 13 soutěžících byli jasní favorité.Krásně se představili,svůj text si připravili ,plynule a s přednesm přečetli a hezky zodpověděli i otázky...

Okresní kolo OVOV - Ostrov 12.4. 2016

Naše škola vyslala do okresního kola OVOV  1 družstvo a 10 jednotlivců. Proběhl pětiboj - 1000m, kliky, driblink, švihadlo,hod medicimbalem vzad. Družstvo obsadilo 4.místo (zúčastnilo se 10 škol) - Krejčová, Strečanská, Švejdarová, Vébrová, Došic, Osten, Král,...

Hurá, jde se vařit!

Děti z 5.B zažily netradiční pracovní činnosti.Uvařily si ve školní kuchyňce pudinky k svačině.Vařil se vanilkový,čkoládový nebo banánový pudink.Pro některé děti první vaření i první pudink.Variací a přísad bylo tolik,že by i zkušený kuchař zíral!Bylo to zábavné dopoledne.   Mgr. Jiří...

Matematický klokánek

Obě páté třídy se zúčastnily matematického klokánka.Pořadí nejlepších:5.A:1.Roderik Fekeč,2.Adéla Šumová,Natálie Hřebíková,Michal Menšenin,3.Samuel Bošek.Pořadí v 5.B:1.Václav Hrdlička,2.Matěj Kosina a 3. Klára Winterová.Na snímcích je vítěz z 5.A a první 3 z 5.B.Gratulujeme. Mgr. Magda Krejčíková...

Nekoktám, čtu!

Žáci 5. tříd se zúčastnili soutěže Nekoktám,čtu.Každý měl připravený text,který po krátké přípravě přednesl porotě a také zodpověděl několik otázek k textu.Do oblastního kola,které se koná 13.4. 2016 v Městské knihovně v 16 hodin postupují tito nejlepší :z 5. A Adam Potužák a Adéla Šumová a z 5. B...

Ohlédnutí za lyžařským výcvikem na Kvildě

Lyžařský výcvik ve školním roce 2015/2016 proběhl se 12 žáky 7.ročníku a dvěma žáky 9.ročníku ZŠ Konečná. Na kurzu probíhal výcvik na sjezdových a běžeckých lyžích, dále na snowboardu. A to vždy dopoledne i odpoledne. Třetí den odpoledne jsme s dětmi navštívili Infocentrum Kvilda. Zde si prohlédli...

Krajské finále v košíkové 8. a 9. tříd hrané na Gymnáziu Sokolov

Kluci vybojovali super čtvrté místo. Všem patří veliká pochvala. Dívky obsadily krásné 6. místo. Všechna děvčata byla super.  Mgr. Jiří Matocha

V pořadí již 4. číslo školního časopisu

V pořadí již 4.čístlo našeho školního časopisu Myš? - Maž! nás provede problematikou jídla. Těšit se můžete na dotazník ohledně školní jídelny, na rozhovory s kuchařkami či šéfkuchařem v restauraci Tusculum. O rybách vám povypráví Terezka Hloušková a Ondřej Parůžek, o zdravé stravě naši hokejisté...

Varybáčci ve Svatoškách

V sobotu 27.2. se Varybáčci vypravili do Svatošských skal. Počasí přálo, objevilo se totiž po dlouhé době sluníčko.  K cestě tam i zpět jsme využili novou cyklostezku podél Ohře. Cestou jsme poznávali listy stromů, hledali turistické značky a říkali si, co znamenají a u skal jsme si v teple...

V angličtině do ZOO? Žádný problém!

Při hodině anglického jazyka vyzkoušeli žáci ze tříd 5.A a 5.|B plakát do ZOO. Každý žák si vybral zvíře, o kterém si doma zjistil informace (kde žije, čím se živí, jak vypadá atd.). Při hodině žáci informace zpracovali do krátkého popisu a vybrané zvíře namalovali.  Na následující hodině...

Další úspěch našich sportovců

Dívky - druhé místo v okresním finále basket 8. a 9. tříd. Kluci - první místo v okresním finále basket 8. a 9. tříd. Obě družstva postoupila do krajského finále hraného v Sokolově. Fotografie s oranžovýnui dresy je z valifikace o republikové finále žáků 6.a 7. tříd ve florbalu.  Veliký...

Do knihovny za řeckými bohy

Páťáci se vypravili do knihovny ,aby se dozvěděli ještě více o řeckých bozích a knížce Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti.Paní knihovnice jim představila bohy i bohyně,povyprávěla jim legendu o jejich vzniku,jednu z bájí jim přečetla a nakonec děti v krátkém kvízu ukázaly ,jak pozorně...

Povánoční posvícení pro zvířátka

V měsíci lednu sbíraly děti ve školní družině suché pečivo pro zvířátka do Minizoo ve Staré Roli.Také si o zvířátkách vyprávěly a naučily se básničku.Nejlepší sběrači pečiva si odnesli diplomy a krásné knihy.

Svatý Valentýn

Děti se ve školní družině seznamovaly s tradicí a pověrami sv. Valentýna.Také vyráběly -valentýnky- pro své nejbližší.Tímto přeje školní družina všem rodičům krásného Valentýna!  

Zvířátka v zimě

Děti se vypravily do knihovny na besedu na téma –Zvířátka v zimě-.Mimo jiné se dozvěděly plno zajímavostí o životě lesních zvířat.Paní knihovnice při té příležitosti dětem předala výhru ze soutěže –Dopis Ježíškovi-.

Florbal

V letošním šk. roce jsme se zúčastnili v obou kategoriích - pro 6.-7.třídu a pro 8.-9.třídu , a to děvčata i chlapci. Postup do okresního kola byl takřka samozřejmostí. Postoupila všechna čtyři družstva. Ovšem do krajského kola se probojovali mladší a starší chlapci a mladší...

Redaktoři školního časopisu pátrali v Lokti

V pátek 22.1. se Lucka s Adamem vydali prozkoumat tajemství nedalekého hradu Lokte. Uzávěrka třetího letošního čísla školního časopisu se blíží a tak bylo potřeba zjistit pár informací do nové rubriky Seriál k výročí narození Karla IV. A kde jinde, než přímo v terénu? Zima byla třeskutá, na hradě...

Ohlédnutí za vánočním časem

Dne 10.12. proběhla na naší škole vánoční akce Spirála. Třídy 1.A, 1.B a žák 2.A Tobiáš Košina připravili pro rodiče a děti z MŠ vánoční vystoupení. Tobík zahrál vánoční koledu na akordeon a děti koledy zazpívaly a zarecitovaly.Z některých se alespoň na chvilku stali...

Sběr víček

Naše děti každý rok pomáhají sběrem víček postiženým dětem, letos jsme za první pololetí školního roku odvezli 15 pytlů víček a tím přispíváme na Barunčin nový elektrický vozík. Poděkování patří všem dětem i jejich rodičům, kteří víčka sbírají. Všechny "sběrače" vždy odměníme a jsme rádi, že...

Basketbal

Ve čtvrtek 21.1.2016 proběhlo na půdě ZŠ Konečná Karlovy Vary krajské finále Karlovarského kraje v basketbale kategorie I+II / 1.stupeň ZŠ /. Chlapci ZŠ Konečná v sestavě : Vlášek, Osten, Menšenin M., Menšenin P., Lachout, Kolda, Ivanov a Jiránek suveréně zvítězili ve všech zápasech a...

Zápis ve znamení mimoňů

V pátek 15.1. proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti v doprovodu rodičů předvedly paní učitelce, že už jsou připravené do školy. Splnit jednoduché úkoly pro ně bylo hračkou.  K zabavení jim po celou dobu zápisu byla Banánová stezka, kterou připravili žáci školního minipodniku...

No fakt to funguje!

V minulém týdnu se žáci 5.B pokoušeli sestavit telefon. Když dostali plastové kelímky a nit, moc tomu nevěřili. Ale nemožné se stalo skutečností! Nejenže telefon sestavili, ale také se slyšeli!  Výroba telefonu byla součástí úkolu v projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, do kterého jsme...

Hurá sníh!

Děti ze školní družiny si užily pravé zimní odpoledne.Stavěly sněhuláky a vesele dováděly na sněhu a tak to má být.

Vánoční turnaj na Konečné

Dne 16.12. 2015 se v tělocvičně ZŠ Konečná uskutečnil již tradiční předvánoční turnaj. Počet účastníků se opět zvýšil a tak si zasportovalo cca. 110 kluků a děvčat z pravidelných kroužků, které organizuje TJ Thermia a BK Loko Karlovy Vary na sedmi karlovarských základních školách. V kategorii 4.-...
Záznamy: 121 - 150 ze 570
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>