Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary

Co je u nás nového...

Malí čtenáři nachytali ty větší...

Děti ze školní družiny vyzkoušely děti ze čtenářského klubu ze znalostí pohádek. Připravily si pro ně popletené názvy pohádek a úkolem bylo správně pohádku pojmenovat. Jak se ukázalo, je přeci jen znát, že už páťáci tradičním pohádkám trochu odrostli. Čest čtenářského klubu zahraňovala Pavla, která...
+

Chobotničky z plastové lahve

Ve škole třídí děti plasty a vyhodí tolik plastových lahví bez užitku. A tak si na hodině pracovních činností zkusily plastovou láhev zužitkovat. Výsledkem jsou roztomilé chobotničky. Mgr. Jiří Potužák
+

Tradiční prodejní výstava

Tradiční prodejní výstava s dárky pod stromeček nebo pro radost byla zahájena třídními schůzkami 4/12 2018 a ukončena 20/12 2018. I letos se děti pilně připravovaly a pod vedením vyučujících 2. stupně vyráběly celý listopad vánoční překvapení a drobné dárky pro potěšení, ale i...
+

Výtvarná soutěž

Děti ze III.B se zapojily do 13. ročníku dětské výtvarné soutěže Toyota Dream Car Art Contest. Téma, kde kreslily auto svých snů, je velmi zaujalo. A tak, třebaže nevyhrají, zapojily do svých obrázků spousty fantazie. Mgr. Jiří Potužák
+

Teplákový den

Ve čtvrtek proběhl na naší škole TEPLÁKOVÝ DEN. Každá třída si ho užila po svém... Obě třetí třídy si zasportovaly a zasoutěžily. Na chodbě využily žebřiny, tyče a prostory ke skákání , šplhání, lezení nebo pinkání.  To byla ale zábavný hodina!  
+

Varybáčci v Praze

V sobotu 12.1. se Varybáčci vydali na svoji první výpravu v novém roce. Vzhledem k tomu, že počasí nepřálo dlouhému pobytu venku, rozhodli jsme se navštívit Národní technické muzeum v Praze. Výstava "Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět" se nám moc líbila. V expozici jsme se...
+

Čtenářský klub nezahálí...

Vánoce jsou svátky plné pohody, dobrého jídla, pohádek a také čtení. Děti ze Čtenářského klubu se na první lednové schůzce pochlubily knížkami, které dostaly pod stromeček.  Knížky jsme si pohlédli, prolistovali, "očuchali" a shodli jsme se na tom, že si je během roku rádi půjčíme a přečteme....
+

Plavecký výcvik

Tak se konečně dočkali! Žáci 3. B začali v prosinci plavat v rámci plaveckého výcviku v bazéně při škole Krušnohorská. Pohodlná cesta autobusem, suprové plavání, co víc si přát! Mgr. Jiří Potužák a žáci 3. B
+

Přírodopis s vůní droždí

"Kvasinky jsou jednobuněčné houby. Vyskytují se v půdě, na listech, květech nebo plodech rostlin, uvnitř těla nebo na těle živočichů. Mají schopnost kvašení. Kvašení je proces, při kterém kvasinky přeměňují cukerné roztoky v alkohol. Vedlejším produktem kvašení je oxid uhličitý... " My jsme si to...
+

Návštěva v galerii

6. třídy navštívily Galerii umění v Karlových Varech, 6. B 7/1 a 6. A 11/1 2019. Výstava 100 let, děl, umělců a osudů se dětem líbila. Většina absolvovala v galerii program Přistupte blíže na 1. stupni (3 návštěvy), a tak se děti po výstavních sálech pohybovaly jako profesionálové a paní Lenka...
+

Jáma lvová

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnil již 10.ročník Matematické korespondenční soutěže s názvem "Jáma lvová". Soutěž má tři kola, během kterých žáci zasílají poštou nebo elektronicky svá řešení zadaných úloh. 1.kola se zúčastnily a zároveň se staly úspěšnými řešitelkami : Linda Linhová (7.A) a...
+

Vánoce a začátek nového školního roku

Poslední společný školní den u vánočního stromečku a začátek nového roku v novém. Od Ježíška jsme dostali krásné nové polohovatelné lavice. Děkujeme Ježíškovi a vedení naší školy. Žáčci III.A a paní učitelka V.Hřebíková
+