Změna vedení školy

Ředitel: Mgr. Petr Kordík

Telefonní kontakt: 702 222 756

Email: reditel@zskonecnakv.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Chmelík

Telefonní kontakt: 733 712 420

Od 1. 12. 2018 nastupuje do funkce ředitele školy Mgr. Petr Kordík, který v září letošního školního roku uspěl v konkurzním řízení a Radou města Karlovy Vary byl k 1. 12. 2018 jmenován ředitelem školy.

Funkcí zástupce ředitele školy je od 1. 12. 2018 pověřen Mgr. Jiří Chmelík, který nejprve působil ve škole jako zástupce ředitele a poté jako ředitel školy.

 

Dobrý den,

jmenuji se Petr Kordík a od 1. 12. 2018 jsem ředitelem Základní školy Karlovy Vary, Konečná. Rád bych se Vám zde krátce představil.

Po studiu na Sportovním gymnáziu v Plzni jsem vystudoval Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě obor Učitelství biologie a tělesné výchovy, dále jsem vystudoval dvouleté studium Speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Kvalifikační studium pro ředitele škol.

Téměř 20 let se věnuji práci s dětmi a mladými lidmi. Věnoval jsem se trenérské činnosti žákovských kategorií juda. Vyučoval jsem na prvním i druhém stupni základních škol a na středních školách. Obvykle jsem vyučoval přírodopis, výchovu ke zdraví, biologii, chemii, ekologii, základy přírodních věd, zdravovědu a tělesnou výchovu.

Budu se snažit vytvářet podmínky k tomu, aby škola byla příjemným místem, kde bude převládat tvořivá a přátelská atmosféra, kde se budou respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho práva na odlišnost a individuální tempo. Předpokladem tohoto dobrého klimatu školy je neustálé budování dobrých partnerských vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči.

Mgr. Petr Kordík

OZNÁMENÍ

Zrušení facebookového profilu školy

Od 10. 12. 2018 bude zrušen facebookový profil školy. Informace, které jsme uváděli na facebooku se budou zveřejňovat pouze na webových stránkách školy. Důvodem je ochrana nás všech před vkládáním nevhodných komentářů k našim příspěvkům, kterým není schopna škola stoprocentně předejít.

Děkuji za pochopení, Mgr. Petr Kordík - ředitel školy.

Co je u nás nového...

Letos připravujeme již 10.jubilejní Varybu

Uběhlo 18 dní od začátku registrace do 10.ročníku Velkého putování velryby Varyby. Je to až k nevíře, ale 2066 ks skládaček-průvodců trasou letošní výpravy je rozebraných. Přidají se k nám děti z dalších karlovarských škol, z Ostrova, Nové Role a přijedou dokonce až z Drmoulu. A kam půjdeme? To je...

Den Země na Kozodoji

Při příležitosti Dne Země jsme v úterý 25. dubna navštívili farmu Kozodoj. Pomohli jsme s jarním úklidem na farmě a za odměnu jsme si farmu prohlédli a seznámili jsme se s místními zvířaty, kterých je zde opravdu hodně a některá jsou pěkně zvědavá. Obdivovali jsme králíky, kozy, krávy, krocana...

Ocenění činnosti Centra sportu při naší ZŠ

Celostátní sněm AŠSK ocenil činnost Centra sportu při ZŠ Konečná Karlovy Vary a zejména práci pana učitele Jiřího Matochy. Ocenění předává předseda OR AŠSK Karlovy Vary B.Adamec.

Třídní schůzky

Děkujeme všem, kteří přišli na třídní schůzky a domů si s sebou odnesli školní časopis, dobrou knihu, dárek pro přátele či něco dobrého na zub. Knihy je možné kupovat až do pátku. Zbylé poslouží dětem v knihobudce, kterou ve škole vytvoříme. Výtěžek poputuje do Denního centra Mateřídouška v...

Varybáčci v Kyselce

I přes ubrečené počasí se povedl super výlet s Varybáčky. Kyselka, rozhledna Bučina s opékáním vuřtů a úžasnou gulášovkou za zvuku motorových pil při dřevosochání a nakonec nové Mattoni muzeum.

Chceme čisté město

Velký dík dnes všem, kteří se zapojili do akce Chceme čisté město - Lucka Dvořáková, Adam Provázek, Kuba Jachtys Randuška, Jindřich Filo, Andrey Zombirius Novikov a Pavla Němcová, Sára Kobiláková, Alois Švabčík. Byla zima, několikrát sněžilo, a přesto jsme zvládli několik pytlů všeho možného, i...

Školní časopis má už své 5.číslo

Letos už máme 5.číslo školního časopisu. Dozvíte se v něm, jak jsme sbírali žáby, jako dobroty jsme poslali fence Magg od malé Elišky, i to, jaké to bylo v Denní centru Mateřídouška v Chodově. Děkujeme, že nás čte a podporujete!

Titul Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje

V pátek 7.4. se v zasedacím sále Krajského úřadu v Karlových Varech konalo 6.setkání koordinátorů EV/VUR Karlovarského kraje. Letos bylo spojené s předáním ocenění kraje Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje za účasti vedení kraje. Naší škole byl na léta 2017 - 2019 propůjčen titul ŠKOLA...

Zápis do prvních tříd

V pátek se představili v naší škole budoucí prvňáčci.Jak jsme zjistili,jsou to šikovné děti a už se na ně v září těšíme. Mgr. Jiří Potužák

Papír pro Elišku

Od pátku 7.4, kde se slaví Světový den zdraví, až do 5.9., které je Dnem charity budeme sbírat papír pro Elišku. Eliška je tříletá holčička s Rettovým syndromem, mutací genu CDKL5 a dalšími obtížemi. Ze sbírky z Karnevalu zvířátek jsme poslali dárkový poukaz na odběr krmiva jejímu psovi - Maggie,...

Jarní tah žab

Jarní tah žab. Ani letos jsme nechyběli. Vydali jsme se k jezírku Malé Versailles poprvé v sobotu 1.4. a potom ještě v pondělí 3.4. V sobotu jsme přenesli 57 žab, v pondělí už jen 8. Jarní tah končí... Mgr. Štěpánka Šťastná

Noc s Andersenem 2017

V pátek 31.3. se konala na víc jak 1679 místech, a to nejen v ČR, pohádková Noc s Andersenem. Děti z RODOKLUBu připravily na dopoledne Pohádkovou stezku pro prvňáčky a druháky. Odpoledne si přišla užít zábavu mateřská škola Paprsek a večer už to bylo pohádkové nocování jen pro RODOKLUBáky a 5...

Návštěva Mateřídoušky

Ve čtvrtek 30.3. vyjel RODOKLUB do nedalekého Chodova. Navštívil denní stacionář Mateřídouška, pro který budeme na třídních schůzkách organizovat knižní bazar. Výtěžek z prodeje knih bude věnován právě Mateřídoušce. Reportáž o návštěvě najdete v dubnovém čísle školního časopisu. Mgr. Štěpánka...

Bovýsek do škol

Naše škola je zapojena do programu Ovoce do škol. Bovýsek opět zavítal mezi žáky 1. stupně a poučil je o některých druzích ovoce a zeleniny. Nakonec děti dostaly ovocné pitíčko a na svačinu hrušky. Mgr. Jiří Potužák

Varybáčci v Ostrově

V sobotu jsme se s Varybáčky vypravili do nedalekého Ostrova. Prohlédli jsme si park, klášterní areál včerně kaplí a také výstavu na zámku, kde je k vidění šlikovská pokladnice - 3.nejvzácnější památka v ČR.  Nakonec jsme se odměnili ve vyhlášené cukrárně na Starém náměstí. :-) Mgr. Štěpánka...

Pomáháme...

V sobotu 18.3. a v pátek 25.3. jsme se vydali do útulků. Odvezli jsme pamlsky a krmení, které se nasbíralo během Karnevalu zvířátek. Byli jsme v útulku pro kočky v Sokolově a v útulku pro psy ve Vránově u Sokolova. Kromě palmsků jsme ještě nakoupili léky na odčervení a odblešení pro kočičky a...

OKRESNÍ FINÁLE FLORBAL 3.-5.tř.

Dne 22.3. a 23.2. 2017 se v K. Varech v hale míčových sportů konalo okresní finále ve florbalu mladších žáků a žákyň. Turnaje se zúčastnilo družstvo děvčat i chlapců. Děvčata obsadila krásné 3.místo ( z 10 - ti družstev) - Ducháčková G. a A., Podušková, Vosecká, Hájková, Lachoutová, Slatinská,...

Basketbal - okresní finále

15.3. 2017 - hala míčových sportů Karlovy Vary Turnaje se zúčastnilo družstvo chlapců i děvčat. Celkem bylo 9 družstev chlapců a 7 družstev děvčat. Děvčata - obsadila 4. místo - Seregelyusová, Siváková, Švejdarová, Vébrová, Strečanská, Schildhabelová, Jiránková, Dvořáková, Vosecká. Chlapci -...

Předškoláci v 1.třídách

Do 1. tříd naší školy přišli na návštěvu předškoláci z nedaleké MŠ. Naši prvňáčci jim zazpívali, zarecitovali říkanky a básničky. Předvedli jim, jak umí číst a počítat. Také jim ukázali své aktovky, penály či učebnice. Mohli si vyzkoušet, jaké je to před tabulí nebo jak se na tabuli píše. Nakonec...

Karneval zvířátek

Ve čtvrtek odpoledne se ve školní jídelně konal Karneval zvířátek. Děti z MŠ Paprsek si přišly zadovádět, zasoutěžit a dobře se pobavit. Školku si přišli připomenout i někteří naši prvňáčci. Děkujeme všem, kteří přinesli drobné mlsky pro pejsky a kočičky, i těm, díky kterým můžeme zajistit...

Soutěž v šachu

Krásné 2.místo pro naše družstvo šachistů. Sourozenci Kodetovi, Karin Beranová, Adam Provázek a Jakub Randuška. Blahopřejeme!

Císařské lázně a paneláky

V sobotu si Varybáčci zahráli na detektivy a vydali se zjistit, jak se stavělo před 100 lety a jak se staví dnes. Nejdřív prozkoumali Císařské lázně a potom výstavu o panelových sídlištích u OC Fontána. No, Fellner i Helmer by asi koukal...

Šplhouni :-)

Okresní finále ve šplhu družstev se konalo na naší škole. Děvčata ve složení Beranová, Nová, Trefná, Strečanská zvítězila a postoupila do krajského finále, družstvo kluků obsadilo pěkné páté místo.

Lyžařský výcvik

Od neděle do pátku si žáci 7.ročníku užívali lyžařský výcvik na šumavské Kvildě. Počasí zpočátku přálo,pak trochu pršelo, ale sněhu bylo dost a děti se naučily to, co bylo potřeba. Na konci výcviku nebyl nikdo, kdo by nesjel sjezdovku nebo se neudržel na běžkách.

Další číslo školního časopisu! Už třetí!

A je to tady! Třetí číslo školního časopisu. K dispozici u Rodoklubáků. Z výtěžku opět podpoříme zvířata v nouzi.

Pololetky na Ledové Praze!

Pololetní prázdniny jsme si s Varybáčky užili v Praze díky akci Ledová Praha. Nevadil nám smog, sníh ani zima. Nejdřív jsme prozkoumali tajemný Národní památník na Vítkově a potom jsme se posunuli v čase o pár desetiletí a užili jsme si výstavu Retro v Národním muzeum. A pak ještě na skok mezi...

Terakotová armáda a Varybáčci

Terakotovou armádu se do Thermalu vydali prozkoumat Varybáčci. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí a Adélka je hned v týdnu proměnila v jedničku z dějepisu.

Sněhuláčci

Děti z 1. B se na pracovní činnosti vydaly před školu a místo modelíny,se kterou by pracovaly v lavici,použily jako stavebninu sníh.Během krátké doby byli na světě krásní sněhuláci .Každý den je teď děti z okna pozorují,jestli jim neroztáli. Mgr. Jiří Potužák

Poděkování

S 1. třídní schůzkou ve školním roce se již tradičně otvírá naše předvánoční prodejní výstava. Tentokrát datum připadlo na 29. 11. 2016. Výtěžek prodeje putuje opět na školní konto ADOPCE NA DÁLKU. Na realizaci výstavy se podílela především 9. A, bez jejíž pomoci bych vůbec nestíhala vše připravit,...

Čas vánoční se blíží...

I my přejeme hodně lásky, síly a trpělivosti všem, kteří poskytují teplo domova a plnou misku kočičkám, které jiní nechali bez pomoci svému osudu. Do dočasné péče jsme dnes přes paní Paříkovou poslali konzervy i hračky. Zafinancovaly děti z Rodoklubu z výtežku ze školní kavárny a dalších aktivit a...
Záznamy: 61 - 90 ze 591
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>