Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.

Kroužky

Našim žákům se věnujeme i po vyučování. Mladší děti navštěvují školní družinu, všichni mají navíc k dispozici širokou nabídku kroužků, které vedou zkušení pedagogové naší školy. Děti mají také možnost navštěvovat jazykové kurzy na soukromé jazykové škole E-jazykovka, která na naší škole působí.

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 12 žáků.

Zápisné na jeden kroužek činí 500,- Kč a vybírá jej vedoucí kroužku. Přihlášku do kroužku si děti mohou vyzvednout u jednotlivých vyučujících. Zápis do kroužků probíhá do 30.9.2018.

Nabídka pro školní rok 2018/2019

Seznam ke stažení ZDE.