Kroužky

Našim žákům se věnujeme i po vyučování. Mladší děti navštěvují školní družinu, všichni mají navíc k dispozici širokou nabídku kroužků, které vedou zkušení pedagogové naší školy. Děti mají také možnost navštěvovat jazykové kurzy na soukromé jazykové škole E-jazykovka, která na naší škole působí.

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 12 žáků.

Zápisné na jeden kroužek činí 500,- Kč a vybírá jej vedoucí kroužku. Přihlášku do kroužku si děti mohou vyzvednout u jednotlivých vyučujících. Zápis do kroužků probíhá do 16.9.2016. Zápisné je potřeba uhradit u vedoucího kroužku nejpozději do 30.9.2016.

 

Nabídka pro školní rok 2016/2017

Pondělí

Florbal - elévové (určeno pro 3.- 5.r.)

Karel Hyke

Schůzky v hale MS v čase 15.30 - 17.30h.

 

Úterý

Florbal - mladší žáci (určeno pro 5.- 7.r.)

Karel Hyke

Schůzky v hale MS v čase 18.00 - 19.30h.

Florbal přípravka (určeno pro 3.- 4.r.)

Mgr. Jiří Matocha

Schůzky v tělocvičně ZŠ Konečná v čase 15.00 - 16.30h.

Anglický jazyk (určeno pro 1.r.)

Mgr. Václava Hřebíková

Schůzky v čase 12.30 - 13.15h.

Košíková (určeno pro 1.- 5.r.)

Mgr. Jiří Matocha

Schůzky v tělocvičně ZŠ Konečná v čase 14.00 - 15.00h.

Výtvarný kroužek (určeno pro 1.- 2.r.)

Mgr. Zdena Malla

Schůzky v čase 13.30 - 15.00h.

Jazykový kroužek (čeština na PC) (určeno pro 5.- 9.r.)

Mgr. Monika Slavíková

Schůzky v čase 14.00 - 14.45h.

 

Středa

Podnikatelský kroužek - Rodoklub + školní časopis (určeno pro 5.- 9.r.)

Mgr. Štěpánka Šťastná

Schůzky nepravidelné dle domluvy a potřeby (účast na akcích), dále k dispozici středa 14.00 - 15.30h

Výtvarný kroužek (určeno pro 2.- 5.r.)

Mgr. Alice Dohnalová

Shůzky v čase 14.00 - 15.30h.

Florbal - elévové (určeno pro 3.- 5.r.)

Karel Hyke

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 15.00 - 16.30h.

Florbal - mladší žáci (určeno pro 5.- 7.r.)

Karel Hyke

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 16.30 - 18.00h.

 

Čtvrtek

Florbal - přípravka (určeno pro 3.- 4.r.)

Karel Hyke

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 15.30 - 17.30h.

Anglický jazyk (určeno pro 1.r.)

Mgr. Václava Hřebíková

Schůzky v čase 12.30 - 13.15h.

 

Pátek

Florbal - elévové (určeno pro 3.- 5.r.)

Karel Hyke

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 15.00 - 16.30h.

Florbal - mladší žáci (určeno pro 5.- 7.r.)

Karel Hyke

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 16.30 - 18.00h.

Košíková (určeno pro 1.- 2.r.)

Ing. Václav Sebera

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 14.00 - 15.00h.

Košíková (určeno pro 3.- 5.r.)

Mgr. Jiří Matocha

Schůzky v tělocvičně ZŠ v čase 15.00 - 16.30h.

 

Sobota

Historický kroužek - Varybáčci

Mgr. Štěpánka Šťastná

- schůzky 1x v měsíci, poznávání Karlových Varů a okolí