ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud dítě jeví známky nezralosti v oblasti psychické, fyzické nebo sociální, je vhodné, aby rodič zažádal o odklad školní docházky.

Potřebujete k tomu:

vyplnit žádost o odklad školní docházky

doložit souhlasné stanovisko Pedagogicko-psychologické poradny (nebo Speciálně-pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Žádost se podává řediteli školy nejpozději do 31. 5.

Jestliže byl dítěti povolen odklad školní docházky, není automaticky přijato následující školní rok, je nutné jít opět k zápisu.

Dítě, které má odklad školní docházky, dochází:

do mateřské školy nebo

do přípravné třídy základní školy

 

Mgr. Petr Kordík - ředitel školy

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK.pdf