ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PŘED DOVRŠENÍM 6.ROKU


• Rodiče mohou požádat o výjimku.

• Základnímu vzdělávání může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 ti let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2018 do června 2019.

Potřebujete k tomu:
• Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z Pedagogicko-psychologické poradny.

• Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2019, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z Pedagogicko-psychologické poradny a vyjádřením odborného lékaře.

      Mgr. Petr Kordík - ředitel školy

ŽÁDOST O PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK.pdf