Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. navázala spolupráci se Střední školou živnostenskou a základní školou, Planá

V průběhu ledna 2019 přijede zástupce Střední školy Planá do naší školy prezentovat žákům devátých ročníků velmi zajímavý tříletý učební obor: SPOJOVÝ MECHANIK PRO IT.

Tento obor je vhodný pro žáky základních škol, kteří se zajímají o výpočetní techniku a v současné době se necítí na to, aby šli studovat maturitní obor vzdělávání.

Profil absolventa:

  • ovládá stavbu vnitřních a vnějších slaboproudých sítí
  • ovládá údržbu telekomunikačních zařízení
  • ovládá vyhledávání poruch telefonních a počítačových sítí

Po absolvování tříletého oboru Spojový mechanik IT, má žák možnost pokračovat ve studiu na partnerské škole v SRN.

Na základě mnohaleté spolupráce se Staatliches Berufliches Schulzentrum Wiesau je žákům Střední živnostenské školy Planá po úspěšném složení závěrečné zkoušky nabídnuta možnost studovat na partnerské škole v Německu obory Mechatronik (maximální počet uchazečů 12) a Gastronomie a cestovní ruch (maximální  počet uchazečů 2). Po složení maturitní zkoušky na SBS mají žáci na českých VŠ splněné podmínky bakalářského studia (zkoušky na SBS odpovídají zápočtům na našich VŠ). Studium na SBS je bezplatné, škola nabízí ubytování, stravování a možnost brigád pro žáky školy. Podmínkou studia na SBS je znalost německého jazyka.

                                                                                                                Mgr. Petr Kordík - ředitel školy