Střední školy se sportovním zaměřením v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji

Karlovarský kraj

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, příspěvková organizace

(IČO: 49753789)

Adresa:

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

www.pedgym-kv.cz;

info@pedgym-kv.cz

Obor vzdělání:

 • 4letý obor Gymnázium (se zaměřením na tělesnou výchovu) - sportovní činnost je zde rozmanitá a úspěšná - odráží se mimo jiné ve výsledcích krajských i republikových soutěží

Státní střední škola

------------------------------------------------------------------

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně, s. r. o.

(IČO: 26406624)

Adresa:

Mariánské Lázně 569, 353 01  Mariánské Lázně

www.jezdeckaakademie.cz

Obory vzdělání:

 • 4letý obor Chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport - zaměření jezdectví a chov koní.

Koncepce výuky je maximálně zaměřena na soudobé konkrétní informace z organizace a technologie chovu koní a jezdeckého sportu. Teoretické znalosti a praktické návyky poskytující souběžně se studiem možnost plnění základních kvalifikací a aktivní provozování jezdeckého sportu. Žáci mohou během studia získat jezdeckou a cvičitelskou licenci.

Školné 30 000, -Kč.

 • 3letý obor Jezdec a chovatel koní - žáci jsou připravováni pro výkon veškeré kvalifikované práce v chovu koní, jezdectví a základního výcviku mladých koní.

Školné 15 000, -Kč.

Soukromá střední škola

Plzeňský kraj

Sportovní gymnázium Plzeň

(IČO: 49778137)

Adresa:

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

www.sgpilsen.cz

Obory vzdělávání:

 • 4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky.
 • 4letý a 8letý obor Gymnázium - všechny druhy sportu; v rámci tělesné výchovy v rozsahu čtyři hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry a nové netradiční sporty); v prvním ročníku je zabezpečena ještě 1 hodina plavání.

Státní střední škola

-----------------------------------------------------------------------

Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r. o.

(IČO: 45356891)

Adresa:

Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

www.sapss-plzen.cz

Obory vzdělání:

 • 4leté obory:
  • Ekonomika a podnikání se zaměřením na Firemní management a marketing
  • Sportovní management a marketing - určen pro studenty, kteří jsou aktivní ve sportech fotbal a hokej, resp. i pro jiné sportovce
  • Výpočetní technika
  • Personalistika a psychologie managementu
  • Manager zdravého životního stylu

 

Pro fotbalisty jsou nutné talentové zkoušky.

Učební plány jsou navíc rozšířeny o předměty týkající se sportovní teorie i praxe.

 • 3letý obor Podnikání (Firemní management a marketing), forma dálkového studia, určeno pro studenty s výučním listem

Soukromá střední škola

-----------------------------------------------------------------------------

 

Ústecký kraj

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

(IČO: 00125423)

Adresa:

Dělnická 21, 434 01 Most

www.sstmost.cz

Obory vzdělání:

 • 3letý obor Jezdec a chovatel koní - zaměření na jezdectví a chov koní

Státní střední škola

-------------------------------------------------------------------------

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o.

(IČO: 25015192)

Adresa:

Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most

Obory vzdělání:

www.sssmep.cz

 • 4letý obor Obchodní akademie - jedním ze zaměření oboru je Sportovní marketing a management

Určeno všem sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň, ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty. Je zde zvýšená hodinová dotace zaměřená na sportovní hry. Absolventi mohou studovat vysoké školy sportovního zaměření. Systém výuky umožňuje úpravu studijního plánu pro trénink a závodní činnost studentů. Škola si klade za cíl připravit žáky pro praktické uplatnění v oblasti sportovního marketingu a managementu. Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity.

----------------------------------------------------------------------------

Soukromá střední odborná škola podnikatelská, s. r. o.

(IČO: 25015052)

Adresa:

Topolová 584, 434 47 Most

www.podnikac.cz

Obory vzdělání:

 • 4letý obor Ekonomika a podnikání (ŠVP Podnikatel), jedním ze zaměření oboru je Sportovní management.

Žáci jsou připravováni pro výkon různých funkcí na různých pozicích ve sportovních organizacích, sportovních klubech, sportovních agenturách, fitness a wellness centrech, rekreačních zařízeních, turistických a cestovních agenturách, reklamních agenturách a v obchodních a marketingových společnostech zabývajících se prodejem, výrobou či vývojem sportovních potřeb, pomůcek a vybavení.