Střední školy se zaměřením na informační a komunikační technologie v Karlovarském a Plzeňském kraji

Karlovarský kraj:

Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

(IČO: 70845425)

Adresa:

Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

Obor vzdělávání:

  • Informační technologie

Tento obor umožní žákům získat základní rozhled o problematice informačních a komunikačních technologií (ICT). Absolvent se stane kvalifikovaným v oblasti diagnostiky hardwaru, počítačových sítí, ale i programování.

V odborných předmětech je studium zaměřeno na oblast diagnostiky hardwaru, instalace počítačových sítí a informačních systémů, ale také na tvorbu webových prezentací a programování aplikací (desktopové aplikace v jazyce C# a webové aplikace v PHP). Část praktické výuky zahrnuje získání praktických dovedností z oblasti automatizační techniky a robotiky.

Během studia získá žák povědomí nejenom o návrhu informačních systémů (IS), ale i bezpečnosti provozu, údržby a ochrany dat v IS. Seznámí se také s právní problematikou v ICT, licencováním software, použitím e-learningu jako systému pro realizaci elektronického vzdělávání, počítačovou kriminalitou a cloudovým řešením.

Od školního roku 2016/2017 umožňujeme studentům vzdělávat se v rámci projektu ECDL

a přímo na naší škole vykonat i mezinárodně uznávané zkoušky.

V rámci všeobecného vzdělání je důraz kladen na přírodovědné předměty, především matematiku. Absolventi oboru tak mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole technického zaměření, nejčastěji odcházejí studovat do Plzně (Západočeská univerzita – fakulty FAV, FEL) a do Prahy (České vysoké učení technické – fakulta FIT, či na Vysokou školu ekonomickou).

Sokolov

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Adresa:

Žákovská 716, Sokolov

Obor s maturitní zkouškou:

  • Informační služby 7241M01 (Knihovnické a informační systémy a služby), denní studium, 4 roky

Státní střední škola

 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

(IČO: 49766929)

Adresa:

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

isste@isste.cz

Odloučené pracoviště Loket: T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket

Odloučené pracoviště Horní Slavkov: Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov.

Obor s maturitní zkouškou:

  • Informační technologie

Profil absolventa:

V rámci přípravy na zaměstnání v podmínkách rychle se měnící společnosti je posílena orientace absolventa na komunikativní dovednosti, pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost), dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační technologie. Odborná vyspělost absolventa odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání. Absolvent je současně kvalitně připraven ke studiu na vysokých školách. Současně je připravován tak, aby získané návyky a dovednosti využil nejen pro terciární, ale i celoživotní vzdělávání.

Osvědčení a certifikáty

Žáci během studia získávají přístup k elektronickým vzdělávacím materiálům a mohou si rozšířit své znalosti jak z informačních technologií, tak i angličtiny. Rovněž mohou přispět do mezinárodních projektů z oboru informačních a komunikačních technologií. Své síly mohou poměřit i s jinými studenty z podobných oborů v několika soutěžích, kterých se pravidelně naše škola účastní.

Státní střední škola

Cheb

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Adresa:

Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb
info@iss-cheb.cz

Obory s maturitní zkouškou:

·Informační technologie - umělá inteligence

Profil  absolventa:

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací, hardwarový technik, technik v oblasti sítí. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

·Mechanik elektrotechnik - robotizace

Studijní obor Mechanik – elektrotechnik, je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Absolvent se uplatní především na poli obsluhy a údržby automatizovaných a robotických pracovišť. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

Státní střední škola

 

Plzeňský kraj:

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Adresa:

Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

Obor s maturitní zkouškou:

Informační technologie 1820M01, denní studium, 4 roky

Státní střední škola

 

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Adresa:

Vejprnická 56, 31 800 Plzeň

Obor s maturitní zkouškou:

  • Informační technologie 1820M01 (Informační technologie pro komerční praxi), denní studium, 4 roky

 

 Střední škola živnostenská a základní škola, Planá.

  • velmi zajímavý tříletý učební obor: SPOJOVÝ MECHANIK PRO IT.

Tento obor je vhodný pro žáky základních škol, kteří se zajímají o výpočetní techniku a v současné době se necítí na to, aby šli studovat maturitní obor vzdělávání.

Profil absolventa:

  • ovládá stavbu vnitřních a vnějších slaboproudých sítí
  • ovládá údržbu telekomunikačních zařízení
  • ovládá vyhledávání poruch telefonních a počítačových sítí

Po absolvování tříletého oboru Spojový mechanik IT, má žák možnost pokračovat ve studiu na partnerské škole v SRN.

Na základě mnohaleté spolupráce se Staatliches Berufliches Schulzentrum Wiesau je žákům Střední živnostenské školy Planá po úspěšném složení závěrečné zkoušky nabídnuta možnost studovat na partnerské škole v Německu obory Mechatronik (maximální počet uchazečů 12) a Gastronomie a cestovní ruch (maximální počet uchazečů 2). Po složení maturitní zkoušky na SBS mají žáci na českých VŠ splněné podmínky bakalářského studia (zkoušky na SBS odpovídají zápočtům na našich VŠ). Studium na SBS je bezplatné, škola nabízí ubytování, stravování a možnost brigád pro žáky školy. Podmínkou studia na SBS je znalost německého jazyka.

                                                                              Dokument vytvořil Mgr. Petr Kordík - ředitel školy