Užitečné odkazy na webové stránky k volbě povolání

a profesní orientaci

 

Informace o školách a oborech:


https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly - vyhledávání škol a oborů v ČR
https://www.atlasskolstvi.cz/ - vyhledávání škol a oborů v ČR
https://www.infoabsolvent.cz/ - vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava a uplatnění absolventů
https://rejskol.msmt.cz/ - rejstřík škol MŠMT
https://www.kampomaturite.cz/, https://www.vysokeskoly.cz/, https://www.najdivs.cz/ – weby o nabídkách vysokých škol
https://www.scio.cz/nsz/ - národní srovnávací zkoušky; seznam fakult, které preferují nebo dokonce požadují k přijetí na VŠ
https://www.nuov.cz/ - informace o vzdělávání v ČR i EU

 

Informace o přijímacím řízení:


https://www.msmt.cz/
https://www.olkraj.cz/
https://www.cermat.cz/

 

Informace o povoláních:


https://www.infoabsolvent.cz/ - informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
https://www.budoucnostprofesi.cz/ - současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR

 

Testy k volbě povolání:


https://www.scio.cz/ - srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
https://www.mamenato.cz/ - testy klíčových kompetencí
https://www.emiero.cz/ - test osobnosti

 

Další stránky k volbě povolání a profesní orientaci:


https://www.neflakamse.cz/
https://www.narodni-kvalifikace.cz/
https://www.eu-dat.cz/
https://www.kampomaturite.cz/