Bábovky

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili školní soutěže „Nejsme žádné bábovky“

o nejlepší upečenou bábovku. Děti se mohly přihlásit receptem a poté přinést upečenou dobrotu. Celkem se zúčastnilo 23 dětí, přispěla i jedna paní učitelka. Všichni, kteří si koupili kousek bábovky, dostali hlasovací lístek a mohli tak bodově posoudit chuť daného kousku. Výtěžek akce 2360,- Kč bude věnován na školní konto adopce na dálku. Škoda jen, že náš adoptovaný chlapec nemohl ochutnat, protože bábovky to byly náramné. Celá akce se konala

u příležitosti Dne matek, protože pečení se bez maminek neobešlo, a tak naše poděkování patří i jim. Všichni zúčastnění byli pozváni ke slavnostnímu vyhodnocení a předání cen, maminky jsme potěšily růžemi.

A recepty? Ty najdete v kalendářích na příští rok, které děti vyrobí v hodinách výtvarné výchovy. 

Mgr. Alice Dohnalová

Mgr. Jarmila Paparegová