Beseda se spisovatelkou

Ve čtvrtek 15. března jsme v knihovně na Čankovské besedovali s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Povídání s autorkou mnoha hezkých dětských knih bylo velmi zábavné. Zahráli jsme si  divadlo, zapojily se i paní učitelky, a nakonec nám paní spisovatelka odpovídala na naše dotazy. V příjemném prostředí knihovny nám čas rychle uběhl, ale paní Lenka Rožnovská slíbila, že opět do Karlových Varů ráda přijede i se svými dalšími knihami. Setkání jsme zakončili společným fotografováním.

Žáci tříd II.A, III.A  a III.B a paní učitelky