Beseda v knihovně

Beseda v knihovně

 

Na návštěvu knihovny se děti ze ŠD moc těšily.Paní knihovnice četla úryvky z knížek o zvířátkách.Následovalo povídání o nalezených zvířátkách v přírodovědních stanicích,které děti velmi zaujalo.Závěrem plnily rébusový úkol.Vítězem se stal Namík Nquyen ze 2.B.