Beseda v knihovně

Karel Hynek Mácha, Městská knihovna na Čankovské, osmáci a deváťáci...
Děkujeme za zajímavý program!