Centrum kolegiální podpory

Naše škola se v letošním školním roce stala Centrem kolegiální podpory a v rámci projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti se u nás každý měsíc schází 10 pedagogů z 5 základních škol v Karlovarském kraji.
Součástí projektu byl i výjezd pedagoga na zahraniční stáž do soukromé mezinárodní Newark School Malta. Týdenní pobyt byl pracovně velmi nabitý a zkušenosti získané pobytem mezi žáky a učiteli jsou velkým přínosem do další práce. Seznámení s výsledky stáže proběhne na příštím setkání v Centru kolegiální podpory.

Mgr. Štěpánka Šťastná