Den dětí v ŠD

Netradičním způsobem oslavily všechny děti ze ŠD svůj svátek. Po přízemí probíhaly různé soutěže a atrakce. Děti soutěžily ve dvojicích a každý výherce byl sladce odměněn. Soutěžící museli probíhat strachovými pytli, věšet prádlo za kolíčky na šňůru, sbírat kytičky, házet míčkem na cíl a se zavázenýma očima najít správnou trasu. Zábavné odpoledne se všem líbilo.