Den Země a 9.A

Den Země a 9.A

U příležitosti Dne Země se žáci 9.A zúčastnili 20.dubna 2017 lesní pedagogiky v lázeňských lesích v okolí Karlových Varů. Teploměr sice ráno ukazoval mínusové hodnoty a ani přes den teploty nevyšplhaly moc vysoko, přesto žáci se svou třídní učitelkou vyrazili do Tuhnic, kde je čekala paní Bartůňková a pan Kraus. Oběma organizátorům patří díky jednak za přínosně strávený čas s dětmi a jednak za ochotu a vstřícnost při domlouvání akce. Pro děti byly připraveny různé hry, soutěže a poznávací úkoly týkající se přírody a života v ní.
Ačkoliv se deváťáci zpočátku tvářili rozpačitě, rozhýbali se a nakonec soutěžili o sto šest. Příjemnou chvilkou bylo i opékání vuřtů a teplo ohně. Dopoledne uteklo jako voda, a přestože akce byla bezvadná, moc jsme se těšili do tepla domovů.

Mgr. Alice Dohnalová