Exkurze do RESURu

V pátek 20.4.2018 se žáci ze školního minipodniku RODOKLUB zúčastnili exkurze do společnosti RESUR.

Nejprve se dozvěděli základní informace o firmě RESUR. Poté si prohlédli nádoby na odpad. Dozvěděli se, jak se rozlišují, k čemu slouží a jak často probíhá svoz. Potom si prohlédli jednotlivé části rozlehlého areálu. Začali u třídění kovů. Měli možnost vyzkoušet si, zda poznají, o jaký kov se jedná. Ptali se, jaké kovy se vykupují, v jakém stavu nebo jak často lidé kovy přivážejí. Zjistili, že k výkupu kovů potřebují doklad totožnosti a že peníze nedostanou v hotovosti, ale jen převodem na účet. Dozvěděli se také proč.

Exkurze pokračovala tříděním papíru. Žáci si ujasnili, jaký papír se sbírá, co je směsný papír, co je karton. Zjistili, jaký ještě lze recyklovat a jaký už nelze dále zpracovávat kvůli krátkým vláknům. Viděli balíky kartonu a směsného papíru připravené k expedici a zkusili si odhadnout, kolik takový balík váží.

Žáky asi nejvíc zaujala třídící linka. Nejprve viděli, jak se plastové lahve po pásu dostávají k lisu. Na konci exkurze pak navštívili i tu část linky, kde zaměstnanci firmy třídí odpad ručně. V areálu viděli, že největší část odpadu tvoří plasty. Dozvěděli se, že při recyklaci je větší zájem o bílé, které lze v následné výrobě ještě dobarvovat. Pochopili také, proč je tak důležité plasty před vhození do sběrné nádoby sešlápnout a že leckdy stačí nádobou zatřást nebo ji obejít, aby zjistili, že není ještě plná, i když to tak na první pohled vypadá.

Nakonec se RODOKLUBÁCi zvážili na vstupní váze a od RESURu dostali  vážní list. V 10 osobách 660 kg :-)

Děkujeme panu Martinu Famfulíkovi za prohlídku areálu firmy a velice zajímavý výklad, zpestřený příklady z praxe.