Projektový den na "Keramce"

Dne 21.3.2018 třída 8.A navštívila Střední uměleckoprůmyslovou školu - projektový den zaměřený na chemii, biologii a zeměpis. 

První část byla skupinová - ve skupinkách po 3 jsme prostřídali 6 stanovišť s různými tématy a úkoly. Na konci byla soutěž Riskus z témat probraných na stanovištích. 

Druhá část proběhla v chemické laboratoři v protichemickém hábitu a všichni si vyzkoušeli chemii v praxi. 

Všichni jsme byli dnem nadšeni a moc jsme si to užili.

Mgr. Milena Štěchová