Na skok v Africe

Na skok v Africe

 

Děti ze školní družiny navštívili knihovnu na Čankovské, kde pro ně byla připravena beseda o Africe. Děti se seznámily s životem prostých lidí v Keni na vesnici, poslechly si, jak se učí v takové africké škole. Dověděly se, jak se musí ženy starat o své děti, nosí je v šátcích a přitom pracují nebo nosí vodu. A to si také prakticky vyzkoušely, místo nádoby s vodou sloužila krabice a v šátku nebylo mimino, ale panenka. Zajímavé bylo i vyprávění o tamějších zvířatech, děti přednášejícího zasypaly spousty dotazy. Všichni odcházeli spokojeni a plni nových informací o nám vzdálené zemi.