Netradiční den

Netradiční den

Středa byla ve znamení netradičního multikulturního dne.
Přijelo Studio Karavana z Teplic a s dětmi z I.stupně procestovalo Asii. S žáky 6.a 7.r. se potom zaměřilo na Indii a srovnání kultur dalších států.
Šesťáci navštívili pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla a ruský konzulát. Osmáci a deváťáci se vydali do Lidového domu, kde je čekal pořad o nebezpečí alkoholu a drog za volantem.
Děti se během celého dopoledne seznamovaly se státy Evropy i Asie, vytvářely prezentace, dívaly se na filmy o kulturním dědictví apod.