Pasování druháků na čtenáře

Pasování druháků na čtenáře

V pátek proběhlo slavnostní pasování druháčků na čtenáře v knihovně na Čankovské.Každý žáček si přinesl svou oblíbenou knihu a přečetl z ní úryvek.Pohádková Berta poté všechny pasovala na čtenáře a od paní knihovnice ještě každý dostal hezkou knížku a listinu na památku. Děti se snažily , krásně četly a všem se slavnost velmi líbila.

Mgr. Jiří Potužák