Peníze pro Mateřídoušku

Peníze pro Mateřídoušku

24.5.2017 jsme předali paní ředitelce Bráborcové z Denního centra Mateřídouška v Chodově finanční dar z prodej knížek.
Knížky, které doma už nikdo nečetl, přinesly děti do školy a na třídních schůzkách proběhl Velký knižní bazar.
Dnes jsme tedy mohli do Chodova poslat 6 076,- Kč. Jak uvedla paní ředitelka, peníze poslouží k zakoupení pomůcek pro těžce handicapované klienty.
Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli tak na dobrou věc!
Ze zbývajících knížek vyrábíme "knihobudku".