Povánoční posvícení pro zvířátka

Povánoční posvícení pro zvířátka

Celý leden probíhala ve školní družině soutěž Povánoční posvícení pro zvířátka. Děti nosily suché pečivo a zbylé cukroví do družiny. Za přinášené 
množství dostávaly body, které se nakonec sečetly a určily vítěze. Celkem se podařilo nasbírat neuvěřitelných 500 kg pečiva. Nakrmíme tím zvířátka v 
Minizoo ze Staré Role na celý měsíc. Vítězové byli odměněni a zúčastní se v únoru besedy s myslivcem.