Pozvání dětí k účasti na 38.ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je pořádána k uctění památky zavražděných dětí z české obce Lidice německými nacisty v roce 1942. Této výstavy, která je známá u nás i na celém světě, se každoročně účastní děti z několika desítek zemí všech světadílů.

Rok 2010 byl prohlášen na 61. zasedání Valného shromáždění OSN Mezinárodním rokem biodiversity. Toto téma je v současném světě, ve kterém mizí každým dnem nenávratně desítky živočisných a rostlinných druhů, vysoce nosné a aktuální. Právě nejmladší generace by se měla do zachování bohatství živé přírody nejvíce zapojovat, neboť jí bude jednou svěřeno, aby ho předala zase svým následovníkům.

Témata:

Rozmanitost živé přírody

- brouci a motýli v mé zemi

- kdo žije v řekách a jezerech mé země

- stromy a lesy mé země

Ve fotogalerii najdete naše práce, ze kterých vybereme ty nejlepší k účasti na výstavě. Práve vznikaly na hodinách výtvarné výchovy v 7. a 8. ročníku, na výtvarném kroužku.