Předškoláci v 1.třídách

Do 1. tříd naší školy přišli na návštěvu předškoláci z nedaleké MŠ. Naši prvňáčci jim zazpívali, zarecitovali říkanky a básničky. Předvedli jim, jak umí číst a počítat. Také jim ukázali své aktovky, penály či učebnice. Mohli si vyzkoušet, jaké je to před tabulí nebo jak se na tabuli píše. Nakonec se se svými písničkami ukázali předškoláci. 

Návštěva se povedla, děti si to užily a předškoláci se už těší na 1. září, až usednou do školních lavic.

Mgr. Jiří Potužák