Svět záchranářů

Svět záchranářů

Druháci navštívili Svět záchranářů v Karlových Varech. Celkem prošli 5 stanovišť:Policie,hasiči,dopravní hřiště,svět rizik a první pomoc. Někde se dozvěděli něco nového,jinde si zopakovali,co už znali. Nakonec dostal každý úžasnou sladkou odměnu.

Mgr. Jiří Potužák