U hasičů

U hasičů

III. oddělení školní družiny navštívilo hasičskou stanici v Rybářích. Exkurze byla moc a moc zajímavá, děti si prohlédly budovu, všechna hasičská auta, vyslechly si povídání samotných hasičů a byly přítomny nácviku záchrany obětí dopravní nehody.