Veselé Velikonoce

Všechny děti se těší na svátky jara, zvláště chlapci :). Školu si velikonočně zdobí i naši druháci. Při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábějí velikonoční zajíčky, košíčky, kuřátka a určitě také největší kraslice na škole. Skupinové vyrábění je zachyceno i ve fotogalerii.

Přejeme Veselé Velikonoce.

Mgr. Jiří Potužák