Za Kyticí do knihovny

Za Kyticí do knihovny

 

V říjnu se žáci 5. ročníků vydali na besedu o četbě do knihovny na Čankovské. Zjistili informace o Karlu Jaromírovi Erbenovi, od paní knihovnice slyšeli baladu Kytice a nakonec se trochu báli u počítače,kde zhlédli baladu Polednice.

Mgr. Jiří Potužák