Grantový projekt OP VK: Technika je zábava

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0035

Nositelem projektu z operačního programu pro konkurenceschopnost je naše partnerská škola SPŠ Ostrov

Realizace a ukončení projektu: 3.12.2012 – 31.12.2014

Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí – elektrotechnika a strojírenství – a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvaceti základních škol Karlovarského kraje. Jejich společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.

Chcete se se stát

  • strojařem? (video)
  • elektrotechnikem? (video)
  • „ajťákem“? (video)
  • nebo si toto zaměření raději zvolíte na technickém lyceu? (video)

Uskutečněné aktivity v rámci projektu

Den s elektrotechnikou

Ve čtvrtek 16. října jsme byli opět v Ostrově. Byl pro nás připraven Den s elektrotechnikou. Naším prvním úkolem bylo sestavit funkčního robota ze stavebnice Lego, což je na SPŠ vlastně výuková pomůcka. Zcela nová odborná učebna robotiky nás překvapila svým vybavením. Rovněž přístup obou pedagožek...
+

DOOSAN Škoda Plzeň

Druhou exkurzí v rámci projektu „Technika je zábava“ byla prohlídka závodu DOOSAN Škoda v Plzni. Před vstupem do provozu jsme byli všichni podrobně seznámeni s bezpečnostními opatřeními, prošli pečlivou kontrolou vybavení ochrannými prostředky. Poté jsme si prohlédli výrobu i renovaci parních...
+

Tušimice

I v letošním roce pokračuje spolupráce se SPŠ Ostrov na projektu „Technika je zábava“. Ve středu 7. května jsme se vydali na exkurzi do tepelné elektrárny v Tušimicích. Exkurze se nám velmi líbila. Náš průvodce, který nás po elektrárně prováděl, nám všechny části a provozy elektrárny nejen ukázal,...
+

Další výjezd

Dětem se celé dopoledne líbilo, poznaly školu „zevnitř“, seznámily se nejen s vyučujícími, ale i s možnými budoucími spolužáky. Pro děti byla zajímavá díky možnosti vyzkoušet si mnohé „na vlastní kůži“, poznat, co všechno je možné se v rámci studia „techniky“ dozvědět, naučit, využít … Pracovní...
+

Projektový den – STROJÍRENSTVÍ 19.11.

A opět jsme si užívali ve SPŠ Ostrov. Tentokrát to byl projektový den věnovaný strojírenství. Obě aktivity byly zajímavé, práce v dílnách nás bavila, protože ve škole pracujeme většinou se dřevem. Tady jsme si vyrobili svůj identifikační štítek a hrdě jsme jej nosili na krku. S programováním pro...
+

Den s elektrotechnikou - 23.10.2013

Další aktivitou, která proběhla v rámci projektu Technika je zábava, byl DEN S ELEKTROTECHNIKOU. Ve škole pro nás byla připravena 2 stanoviště. Na jednom z nich jsme sestavovali robota, což obnášelo vlastně příjemné „hraní si“ se stavebnicí Lego a následně napsání programu pro tento model. Výsledek...
+

Prezentace

Podívejte se na prezentace: Prezentace----část-autoservisu-pro-ZŠ uprav.ppt (6249984)
+

4.6.2013 - SPŠ Ostrov

V úterý 4. června jsme se zúčastnili poslední z letošních aktivit v projektu „Technika je zábava“ přímo v prostorách SPŠ Ostrov. Byly pro nás připraveny různé úkoly na 8 stanovištích, s některými jsem se setkali poprvé, ale pod vedením studentů a pod dohledem pedagogů jsme vše zvládli. Jedné z...
+

22.5.2013 - WITTE Nejdek

Druhou exkurzí, kterou jsme absolvovali ve středu 22. 5. 2013, byl podnik WITTE Nejdek. Do podniku jsme se těšili, zajímalo nás prostředí kde se vyrábí zámkové součástky pro mnoho značek známých automobilek. Přivítala nás paní Poštová, která nasadila rychlé tempo pro vše – výklad informací, stejně...
+

18.4.2013 - ELEKTRÁRNA LEDVICE

  Dne 18.4.2013  se žáci 8.A a 8.B zúčastnili jedné z plánovaných exkurzí v projektu „TECHNIKA JE ZÁBAVA“ . Naše první cesta směřovala k branám elektrárny v Ledvicích. Ač mám z osobních důvodů strach z cestování autobusem, musím říct, že cesta proběhla...
+