Záložka do knihy spojuje školy 2014

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásili k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 5. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha.

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu, a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

Do projektu se do 25. 09. 2014 přihlásilo 223 českych škol a 541 slovenských škol. Bylo tedy vytvořeno i 318 slovenských partnerských dvojic.

Do projektu se zapojily třídy 4.A a 4.B, 5.A a 8.B s paní učitelkou Dohnalovou, Štěchovou a Šťastnou. Děti budou během října vytvářet záložky na téma: Moje oblíbená kniha. Společně pak odešleme 110 záložek naší partnerské škole. Je jí Základná škola J.A.Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany.

Zároveň přibalíme i něco málo o našem městě a žáci multimediálního kroužku se pokusí vytvořit krátkou videoprezentaci.