Adopce na dálku

Ve školním roce 2005/2006 jsme se rozhodli zapojit do projektu Adopce na dálku.

Závěrečný výběr z mnoha dětí provedli zástupci tříd ve školním parlamentu a v květnu 2006 jsme získali k adopci indického chlapce BABUA.

Od června 2006 - díky jiným klimatickým podmínkám začíná školní rok v Indii v červnu - podporujeme vzdělávání Babua.

Z finančního příspěvku 5 000,- Kč ročně je placeno školné, školní pomůcky, školní brašna a uniforma, cestovní výdaje, strava, základní zdravotní péče.

Ve školním roce 2006/2007 chodil do 3.třídy, dnes je mu 12 let. Má 3 starší sourozence, žije v indickém státě Karnátaka, v hlavním městě Bengalúru (Bangalore).

Z jeho dopisů víme, že je šťastný, že může chodit do školy a učí se velmi dobře. V každém dopise nám vřele děkuje.

Finanční prostředky získáváme prodejem výrobků dětí, ze vstupného na kulturní a jiné akce pořádané školou, kdy účinkují naše děti, z prodeje školního časopisu apod.

Adopce na dálku pokračuje

V loňském roce  ukončil Babu úspěšně své studium. Rozhodli jsme se v  podpoře dětí pokračovat a adoptovali  v pořadí druhého indického chlapce.  Jmenuje se Anthony Stephan Dandin, je mu 8 let, má dvě starší sestry a  bratra. Oba rodiče jsou negramotní a pracují jako nádeníci na farmě.

Ze školného, které činí 5 000,- Kč ročně, jsou mu v Indii pořízeny školní pomůcky, školní uniforma, která je pro školáky nezbytnou podmínkou pro to, aby vůbec mohli do školy chodit, popř. na dopravu do školy. Na školné jsou peníze střádány ze vstupného na sportovní a kulturní akce školy, z prodejních výstav výrobků žáků, z nichž některé vymýšlejí a organizují samy děti.
Naši žáci píší společně Anthonymu dopisy, kreslí obrázky, posílají přání k Vánocům, stejně jako Anthony jim. Korespondence probíhá přibližně 2x do roka, protože všechny dopisy jdou přes arcidiecézi v Belangunu v Karnatace a  musejí být v angličtině. Tady jsou (podle úrovně  znalosti angličtiny dítěte) překládány do rodného jazyka (Anthonyho) nebo naopak do angličtiny (pro nás).
Každý dopis vždy potěší, pokaždé je vidět pokrok a zlepšení, kterého dosahuje i díky naší pomoci.

Mgr. Jarmila Paparegová