Historie školy 

Stavba školy na sídlišti Čankovská byla schválena v roce 1976. Přípravy i samotná stavba trvaly dost dlouho, neboť atypičnost budovy spojená s krytem CO měla svoje zásady. Návrhy a studie z roku 1984 předpokládaly, že základní škola bude součástí obytného prostoru Karlovy Vary Rybáře - Čankovská a bude zajišťována několika stavbami: vlastní budovou školy, pozemkem tělovýchovného zařízení, původně plánovaným pokusným pozemkem a částí sadovnickou. Tvarově i rozsahem byla škola předurčena pro výstavbu 18 tříd, v pozdějších plánech 20 tříd ZDŠ. Dále byl přijat požadavek štábu CO na vybudování dvou stálých protiradiačních krytů pro 600 a 900 osob, které v době míru měly být využity jako herny, klubovny nebo zájmové dílny.

Generálním projektantem stavby se stal Stavoprojekt - středisko Karlovy Vary a hlavním projektantem byl ing. arch. Bohumil Kuba, kterého později vystřídal ing. arch. A. Buchta. Stavbyvedoucím se stal ing. Miloš Patera a stavbu v roce 1992 dokončila První stavební a.s. Karlovy Vary.

Od samého počátku se ukazovalo, že škola svou kapacitou tříd nestačí vyhovět populačnímu nárůstu sídliště a v následujících letech bylo nutné provést přestavbu s vnitřními úpravami školy, aby měla minimálně 24 tříd. Byla tedy vybudována 24 třídní škola, která sestává z učebního čtyřpodlažního pavilonu, kde je v podzemním podlaží vybudován kryt CO, z části využitý pro školní dílny, sklady a část prostoru byla pronajata různým firmám.

Rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu vydal stavební úřad 13. 8. 1992 a právě v tomto zkušebním provozu bylo vydáno ono povolení o rozšíření dokonce na 26 tříd. Tyto úpravy byly realizovány během letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 1993.

1. 9. 1992 nastoupilo do nové budovy pouze 8 tříd prvního a druhého ročníku se 110 dětmi a děti ze ZŠ Dvory. Dvorská škola se opravovala, děti tedy dojížděly na ZŠ Konečná. 1. 9. 1993 byla škola otevřena v rozsahu osmi ročníků.
V školním roce 1996/1997 bylo ve škole nejvíce dětí - 654 v 26 třídách. V následujících letech došlo k postupnému snižování počtu dětí, což bylo způsobeno hlavně stárnutím populace sídliště.
2002 - 2003  Důležitým rokem byl rok 2002, kdy hned 9. 9. 2002 proběhla kolaudace nového školního hřiště s umělým trávníkem a slavnostně bylo otevřeno přestřižením pásky ředitelem PaedDr. Jiřím Holečkem, který se obrovsky zasloužil o vybudování tohoto nového sportovního areálu.
2006 - 2007 Rodiče dětí naší školy spojil se školou internet, jako vůbec první ZŠ v Karlovarském kraji umožnila dětem přihlašovat a odhlašovat se pomocí čipové karty, registrovat se ve školní jídelně, rodiče mají od tohoto roku možnost elektronicky komunikovat se školou.
2010 - 2011 Konec školního roku byl naplánován na 23. 6. 2011 z důvodů plánované rekonstrukce. Stavbu za 22,8 milionu korun provedla a. s. Skanska, která budovy převzala 20. 6. 2011. Cílem byla kompletní výměna střešních plášťů na pavilonu učeben a tělocvičen, posílení tepelné izolace střech, výměna oken, dveří a prosklených stěn. Fasáda školy dostala nový tepelně izolační plášť s omítkou. Zatepleny byly stropy nad technickými podlažími a podlahy prvního nadzemního podlaží. Díky tomu klesla spotřeba energie na 68% původní hodnoty, tedy na 80,9kWh/m2.

Po otevření školy se vystřídali ve vedení školy celkem 4 ředitelé.

PaedDr. Jiří Holeček (1992 - 2003)
Mgr. Vladimír Hůrka (2003 - 2012)
Mgr. Jiří Chmelík (2012 - do 30/11 2018)
Mgr. Petr Kordík (od 1/12 2018 - současnost)

Od otevření školy až do současnosti vykonává správu budov pan Josef Rajzl.

Vypracovali Mgr. Alice Dohnalová a Mgr. Petr Kordík