Konečná zdaleka nemusí být "konečná" pro Vaše děti...

Naše škola se nachází v Karlových Varech na sídlišti Čankovská v Rybářích.

Škola nabízí na druhém stupni rozšířenou výukou tělesné výchovy a výpočetní techniky.

Škola však není určena zdaleka jen pro sportovce a příznivce výpočetní techniky, ale je školou pro všechny děti.

V současné době navštěvuje naši školu 386 žáků a počet dětí ve třídě se pohybuje od 15 do 26.

 

Jsme tu proto, aby Vaše děti chodily do školy rády.

 

Co nabízíme?

* příjemnou atmosféru

* individuální přístup učitelů

* kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor

* aktivní spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

* pěkné a klidné prostředí v sídlišti Čankovská

* od 1. třídy výuku anglického jazyka (nově zavedena od školního roku 2019 -2020)

* na 1. stupni včasnou diagnostiku žáků, kteří mají problémy s učením, a včasné a účelné vypracování individuálního vzdělávacího programu

* na 2. stupni nabízíme rozšířenou výukou tělesné výchovy a výpočetní techniky, kterou si žáci nemusí zvolit

* na 2. stupni nabízíme pro žáky se studijními předpoklady volitelné předměty cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka

* na 2. stupni nabízíme pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím učiva, doučování z českého jazyka a matematiky

* na 2. stupni nabízíme motivovaným a talentovaným žákům v rámci placených kroužků konverzaci v anglickém jazyce

* od 7. ročníku výběr dalšího cizího jazyka (německý a ruský jazyk)

* spolupracujeme se středními školami - zejména se školami se sportovním zaměřením a se zaměřením na informační technologie - bezproblémový přechod na střední školy

* společné akce pro děti a jejich rodiče

* seznamovací akce pro nově vznikající třídní kolektivy

* vlídnost k žákům z cizích zemí - vypracovaný systém práce se žáky, kteří neovládají český jazyk

* podporujeme sportující mládež - spolupráce se sportovními kluby - uvolňujeme žáky na tréninky dle smluvených pravidel a v souladu s platnou legislativou

* velkou účast ve sportovních, vědomostních a jiných soutěžích - naši žáci se často dobře umísťují

* při hodinách tělesné výchovy využíváme dvě tělocvičny a víceúčelový sportovní areál, který se nachází v areálu školy, navštěvujeme i volnočasový areál Rolava, který se nachází nedaleko školy

* trávení volného času dětí v nejrůznějších kroužcích

* nabízíme například tyto kroužky: florbal, basketbal, volejbal, angličtinu, keramiku, přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek, kroužek šikovných rukou

* nabízíme také tradiční historický kroužek Varybáček, který pořádá výpravy za krásami a zajímavostmi našeho města i blízkého či vzdálenějšího okolí

* třídy vybavené interaktivními tabulemi, které žákům zpestří výuku a pomáhají jim s pochopením učiva

* moderně vybavené počítačové učebny

* nové učebny přírodopisu a fyziky vybavené moderními informačními technologiemi a mikroskopy

* dílny pro pracovní činnosti, kuchyňku, místnost pro šití

* školní družinu, která se nachází v budově školy a nabízí bohatý celoroční program a množství dalších aktivit

* v rámci školní družiny mohou žáci navštěvovat mnohou kroužků, takže nemusíte své dítě odpoledne doprovázet na kroužky

* logopedickou pomoc - v rámci školní družiny (procvičování logopedických cvičení, která Vám zadal logoped jako domácí úkol)

* nabízíme výuku angličtiny v rámci školní družiny, kterou zajišťuje Mgr. Lenka Teturová, která vyučuje angličtinu v mateřských školách v Karlových Varech a při výuce klade vysoký důraz na srozumitelnost a kvalitu výuky tak, aby ji pochopili i ti nejmenší.

* žáci dojíždějící do školy z oblastí mimo spádové území mají možnost využívat ráno před zahájením výuky prostory školní družiny v čase od 6:00 do 7:30

* všichni naši žáci mohou uplatnit 10% slevu v odpoledních kurzech soukromé jazykové školy s názvem E-jazykovka, která sídlí v budově naší školy

* hezky vybavenou školní jídelnu - přednostní jídelny je, že vaříme bez použití instantních přípravků

 

Mgr. Petr Kordík - ředitel školy

Náš školní program má motto: "Škola pro děti".

Chcete se podívat, jak to u nás vypadá?

V přízemí mají své třídy naši nejmenší. Školní přestávky jim zpříjemňují pohádkové postavičky z večerníčků a když se chtějí trošku protáhnout, mohou si kromě žebřin zaskákat i "panáka"... :-)

V 1.patře jsou starší děti a také si nemohou stěžovat, že by si přestávky aktivně neužily... :-)

Na stěnách chodby jsou namalována domácí zvířata a na obložení je dostatek místa pro vylepení projektových prací...

2. patro patří 2.stupni. Na chodbách byste našli mapy států s jejich vlajkami, husitské zbraně či koráb Kryštofa Kolumba...

Ve 3.patře školy jsou specializované učebny chemie, přírodopisu, fyziky, které jsou vybaveny datovými projektory a interaktivní tabulí.

Máme také speciální učebnu pro ruční práce, kde se dívky učí např. šít na šicím stroji, dále učebnu keramiky s keramickou pecí a také učebnu výtvarné výchovy. Chodby kolem zdobí nejedna práce... :-)

Oblíbený je také cvičný byt, kde dívky a někdy i chlapci, zkouší pronikat do tajů kuchařského umění. O svá povedená dílka se potom dělí se svými spolužáky a učiteli. Jednohubky, chlebíčky, vánoční cukroví... všechno jde "na dračku". :-)

Ve 3.patře máme také malý kinosál, kde se pořádají kulturní akce školy, nejrůznější představení a na konci června slavnostní vyřazování deváťáků.

 

Na naší škole samozřejmě nechybí učebny jazyků a tělocvičny. Ty máme dvě a společně s novým hřištěm mají naše děti dobré zázemí a možnost protáhnout si svá těla nejednou aktivitkou... :-))

Po dlouhém dni jsme všichni rádi za naši školní jídelnu, kde úžasně vaří!

Chcete se přesvědčit? Máte možnost kdykoli se přijít podívat... :-)