ŠKOLSKÁ RADA

Aktuální složení školské rady

Předseda: paní Věra Bartůňková

Za pedagogické pracovníky Mgr. Zdenka Malla a Mgr. Monika Slavíková.

Za zákonné zástupce paní Radomíra Poláčková a pan Jiří Kubát.

Za zřizovatele  Ing. Pavel Andrejkiv, Dis