Základní informace o škole

Název školy

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, 360 05 Karlovy Vary

Adresa školy

Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary

49753754

Bankovní spojení

0800448399/0800

Datová schránka

feimmj2

Telefon

353 564 119   

Fax

353 447 512

E-mail

zskonecna@zskonecnakv.cz

Adresa internetové stránky

www.webnode.zskonecna.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Název zřizovatele

Magistrát města Karlovy Vary

Součásti školy

základní škola, školní družina, školní jídelna

Vedoucí a hospodářští pracovníci

ředitel: Mgr. Petr Kordík

zástupce ředitele: Mgr. Jiří Chmelík

ekonom: Marcela Kobernová

Přehled hlavní činnosti školy

(podle zřizovací listiny)

výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity, stravovací činnost