Informace školní družiny

Čas vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Od 12.30 do 13.30 hod. nebo od 15.00 do 17.00 hod.

Použijte zvonku - nahlaste jméno a třídu.

Vyčkejte příchodu dítěte na viditelném místě.

Děkujeme, že nevstupujete do budovy školy.

Upozornění:

Pokud si přijdete vyzvednout dítě po obědě ( 12.30-13.30 hod.) ve dnech, kdy má vyučování do 12.35 hod., bude po obědě nejdříve mezi 13.15 až 13.30 hod.

Na ranní družinu zvoňte „ŠD 1. odd.“

Od 15.30 hod. zvoňte „ŠD 1. odd.“

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf 

Úplata za docházku do školní družiny - Dodatek č. 1.pdf 

Rozdělení žáků do odd. školní družiny 2019/20

1.odd.ŠD         

vych. Lesová D. - 1.A + 3.A (část žáků)

 

2.odd.ŠD        

vych. Bártová M. - 1.B + 3.A (část žáků)

                                                        

3.odd.ŠD       

vych. Potužáková J. - 1.C + 3.A (část žáků)

 

4.odd.ŠD        

vych. Hyke K. - 3.B + 4. A, B

 

5.odd.ŠD        

vych. Mgr. Vorlíčková K. - 2.A + 2.B

 

Upozornění!!! V případě nutnosti může dojít k přeřazení žáků-kyň.