INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz ŠD zahájen 4.9.2017 od 6.00 do 16.30 hod.

V tento den bude v provozu pouze 1. odd.ŠD (zvonek vychov. Lesová).

Šk. Jídelna zahájí provoz až 5.9.2016( úterý).

 

Přihlášky do ŠD na šk.rok 2017/18 obdrží žáci 2.+ 3. tříd ve třídě 4.9.2017 a to na základě předběžného zájmu ( proveden na jaře 2017).

Zápis budoucích prvňáčků do ŠD provedou rodiče neprodleně 4.9.2017 v prostorách ŠD.

 

Upozornění!!!!

Do ŠD budou přednostně zapsáni pouze žáci zaměstnaných rodičů.

Dne 11.9.2017 dodatečný zápis prvňáčků ( pouze v případě volné kapacity ŠD).

Dne 18.9.2017 dodatečný zápis pro 4.třídy ( pouze v případě volné kapacity ŠD).

Přijetí 4. tříd se řídí dle kritérií určených řed. školy.

 

 

Rozdělení žáků do odd. školní družiny 2017/2018


1.odd.ŠD         

vych. Lesová D.(použití zvonku na ŠD)

1.A + 3.A chlapci

 

2.odd.ŠD        

vych. Bártová M.(použití zvonku na ŠD)
2.A + 3.A + 3.B dívky
                                                                                            

3.odd.ŠD       

vych.Potužáková J.(použití zvonku na ŠD)
1.B + 2.B dívky

 

4.odd.ŠD        

vych. Hyke K. ( použití zvonku na ŠD)
2.A + 2.B + 3.B chlapci

 

Upozornění!!! V případě nutnosti může dojít k přeřazení žáků-kyň