Vážení rodiče,

Klub rodičů školy navrhl a odsouhlasil zpoplatnění ranní šk. družiny od nového šk.roku 2019/20. Částka bude činit 70.- kč měsíčně. Platba se bude týkat pouze žáků-kyň, kteří nebudou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD. Žák-kyně budou do ranní družiny přijati na základě vyplněné přihlášky, kterou obdrží na vlastní žádost v odd. ŠD u vych. Lesové D. kdykoliv během šk. roku. Platbu bude možné provést převodem na účet školy nebo v hotovosti u vych. ŠD.

Rozdělení žáků do odd. školní družiny 2018/2019

1.odd.ŠD vych. Lesová D.(použití zvonku na ŠD)

1.B + 3.B ( část žáků)

 

2.odd.ŠD vych. Bártová M.(použití zvonku na ŠD)

2.A + 2.B ( část žáků)

 

3.odd.ŠD vych.Potužáková J.(použití zvonku na ŠD)

1.A + 3.B (část žáků)

 

4.odd.ŠD vych. Hyke K. ( použití zvonku na ŠD)

2.B (část žáků) + 3.A

 

Upozornění!!! V případě nutnosti může dojít k přeřazení žáků-kyň