INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz bude zahájen 3.9.2018 od 6.00 hod.

Přihlášky do ŠD na šk.rok 2018/19 obdrží žáci 2.+ 3. tříd ve třídě 3.9.2018 a to na základě předběžného zájmu ( proveden na jaře 2018).

Zápis budoucích prvňáčků do ŠD provedou rodiče neprodleně 3.9.2018 v prostorách ŠD.

Dne 12.9.2018 proběhne dodatečný zápis pro 4.třídy (pouze v případě volné kapacity ŠD).

Přijetí 4. tříd se řídí dle kritérií určených řed. školy.

Rozdělení žáků do odd. školní družiny 2018/2019

1.odd.ŠD vych. Lesová D.(použití zvonku na ŠD)

1.B + 3.B ( část žáků)

 

2.odd.ŠD vych. Bártová M.(použití zvonku na ŠD)

2.A + 2.B ( část žáků)

 

3.odd.ŠD vych.Potužáková J.(použití zvonku na ŠD)

1.A + 3.B (část žáků)

 

4.odd.ŠD vych. Hyke K. ( použití zvonku na ŠD)

2.B (část žáků) + 3.A

 

Upozornění!!! V případě nutnosti může dojít k přeřazení žáků-kyň