Akce školní družiny

Minibesídka s hádankami

Děti ze III. oddělení školní družiny si připravily pásmo básniček a hádanek o zvířátkách.Svým vystoupením potěšily děti na 1. stupni, děti v mateřské školce i v knihovně.Šikovným posluchačům , kteří hádanku uhodli, se dostalo sladké odměny.

Den dětí

V tento den byly pro děti připraveny neobvyklé hry,soutěže a kvízy v oddělení ŠD. Ale také venku nechybělo překvapení a to Soutěž v kreslení křídou na téma – Princezna a drak -. Všechny děti hra velmi zaujala.Malíři krásných obrázků byli odměněni sladkostmi.

Výlet do minizoo

Vítězové květnové přírodovědné soutěže se vypravili na výlet za zvířátky. Pan učitel Kocek obohatil prohlídku výkladem o každém zvířátku a tak se děti dozvěděly spoustu zajímavostí. Nejvíce je zaujal malý zachráněný králíček, kterého si každý chtěl odnést domů. Bylo to krásně strávené odpoledne.

Charitativní tombola

Děti z III. Oddělení školní družiny připravily tombolu, ve které každý los vyhrává dárek. Vybrané peníze poputují k nemocným dětem ,které spravuje Fond Sidus. Akcí si děti uvědomily,že zdraví není samozřejmost a je třeba se o něj starat.

Den maminek

Děti ve školní družině myslely na své maminky a jejich nedělní svátek a vyrobily pro ně krásnou květinu.  Tímto přejí i vychovatelky maminkám všechno nejlepší ke Dni matek.

Velikonoce

Čekání na svátky jara si děti ve školní družině zpestřily vyráběním velikonočních kraslic, zajíčků a kuřátek. Také se dozvěděly o historii a tradicích Velikonoc. Výrobky zdobí nejen školu,ale i prostory knihovny. Vychovatelky ŠD přejí Veselé Velikonoce.

Březen - Měsíc čtenářů

Tentokrát se děti ze školní družiny v knihovně dozvěděly, jak jsou knihy důležité pro náš život a jak se o ně starat. Abychom více četli a abychom si rozšiřovali své čtenářské obzory, tak proto je tu Březen- měsíc čtenářů. Na besedě v knihovně děti ještě dostávaly pohádkové hádanky a za úspěšné...

Povánoční posvícení pro zvířátka

V měsíci lednu nosily děti do školní družiny zbylé suché pečivo , za které dostávaly body. Kromě sběru se také dozvěděly mnohé zajímavosti ze světa zvířata Vítězové byli odměněni krásnými cenami.

Pejsek námořník

Děti ze III. oddělení školní družiny prodávaly –Pejsky námořníky- ,které si mohou děti vybarvit,dokreslit či jinak dovyrobit. Za výtěžek z akce se koupí piškoty do psího útulku. Děkujeme všem,kteří si pejska koupili.

My Tři králové...

O historii Tří králů , jejich jménech nebo o nápisu na dveřích K + M + B a další zajímavosti se děti dozvěděly při lednové návštěvě školní družiny v knihovně. Ještě se naučily tříkrálovou píseň a vyrobily si královskou korunu.Do knihovny chodí děti velmi rády.
1 | 2 | 3 >>