OZNÁMENÍ

Od března 2019 se zdražují obědy pro cizí strávníky ze 60,- Kč na 70,- Kč. Důvodem zdražení jsou zvýšené náklady na provoz školní jídelny (energie a služby) a navýšení platů zaměstnanců školní jídelny. 

Děkuji za pochopení. Mgr. Petr Kordík - ředitel školy

Vedoucí školní jídelny

Jaroslava Kadilaková

Platby obědů ve školním roce 2018/2019

a) sporožirem

- rodiče předloží vedoucí ŠJ sporožirovou kartu. Obdrží přihlášku ke stravování a složenku na první platbu. Obojí odevzdají ve Spořitelně. Doklad o zaplacení a vyplněnou přihlášku přinesou zpět do ŠJ.

b) souhlasem k inkasu z jiných bank

Rodiče odevzdají ve ŠJ souhlas k inkasu a zajistí, aby vždy k 20.dni v měsíci byla na účtě dostatečná finanční částka.

 

Cena obědů ve školním roce 2018/2019 

Žák I.stupně ZŠ  -  21,- Kč

Žák II.stupně ZŠ -  23,- Kč

Dospělí, cizí strávníci    - 70,- Kč

 

Výdej obědů:

vždy od 11.30 do 14.00 h

 

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem osobně nebo telefonicky na čísle 353 447 540.

Do 8h ráno se odhlašují pouze děti, které onemocní v noci nebo odpoledne předešlého dne.

 

Výlety, návštěvy kina a jiné hromadné akce třídy se musí odhlásit týden předem na společném seznamu (zajišťuje třídní učitel nebo učitel, který výlet či jinou akci organizuje).

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční nebo věcná náhrada.

 

Čipové karty, které žáci obdrželi ve škole, slouží i na výdej obědů. Aby mohl být systém plně funkční, je nutné platby stravného, zejména prostřednictvím složenek, uskutečnit s dostatečným předstihem tak, aby vždy k 1.v měsíci byla platba připsána na účet jídelny. Pokud nebude stravné uhrazeno včas, stravovací systém zablokuje vydání oběda.

Při ztrátě nebo zničení čipové karty je nutné zakoupit si novou.