ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost ŠPP je legislativně řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům bezplatně na základě žádosti zákonných zástupců.

Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence - viz záložka Poskytování poradenských služeb.