DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY A KONTAKTY


Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna

Aadresa: Karlovarská 67, 323 00 Plzeň,Tel: 377 536 459
Webové stránky: www.dduplzen.cz

 

Ordinace odborného lékaře psychiatra pro děti a dorost
MUDr. Jitka Bartková

Adresa: Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 235 211

 

Ordinace odborného lékaře psychiatra pro děti a dorost

MUDr. Blanka Stefanovičová
Adresa: Sokolovská 1622, 356 01 Sokolov
Telefon: 352 600 347

 

Ordinace klinické psychologie

PhDr. Naděžda Němcová
Adresa: Krymská 1799/25A, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 236 329

 

Centrum pro dítě a rodinu VALIKA

Adresa: Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
Webové stránky: www.valika.cz

 

Nadace Naše dítě

Adresa: Ústavní 95, 181 00 Praha 8
Webové stránky: www.nasedite.cz

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Webové stránky: www.msmt.cz

 

Linka bezpečí, z. s.

Adresa: Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Telefon: 266 727 979
Webové stránky: www.linkabezpeci.cz
E-mail: info@linkabezpeci.cz


Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytuje Linka bezpečí sociální služby krizové pomoci.

 

Důležité kontakty na Linku bezpečí:

Linka bezpečí
Nemusí to vědět všichni.
Můžeš to říct nám.
Nevíš si rady?
Bojíš se?
Rodiče ti nerozumí?
Ubližuje ti někdo?
Nedaří se ti v lásce?
Máš pocit, že to nezvládáš?
Telefon: 116 111 zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
 

Rodičovská linka Linky bezpečí:

E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz