DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ A INFORMACE O NICH

 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

Zřizovatelem PPP Karlovy Vary je Karlovarský kraj. PPP Karlovy Vary je zařazena do sítě škola školských zařízení rozhodnutím MŠMT ČR.       

 

KONTAKT

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary

Telefon: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovník

E-mail: sekretariat@pppkv.cz

PPP  Karlovy Vary úzce spolupracuje s dalšími zařízeními poradenského systému ve školství, se Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech (SPC) a se Střediskem výchovné péče v Karlových Varech (SVP).

Webové stránky: https://www.pppkv.cz/

 

JAK DO PORADNY...

Objednání:
O vyšetření dítěte do 18 let může požádat pouze zákonný zástupce dítěte, a to osobně, telefonicky nebo písemně - vyplněním žádosti o vyšetření.

Aby poradna mohla posoudit, jakou odbornou službu a v jakém rozsahu bude třeba dítěti poskytnout, potřebuje předem řadu důležitých informací a stručný popis problému, který je třeba řešit. Proto spolu se žádostí o vyšetření je nutné odevzdat (zaslat) do PPP vyplněný formulář „Dotazník pro rodiče“. 

Pro zasílání žádostí o vyšetření, sdělení rodičů, příp. písemných dotazů používejte e-mailovou adresu:

Karlovy Vary: sekretariat@pppkv.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary

KONTAKT

Adresa:

Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

Místo poskytovaných služeb

Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

(budova Středního odborného učiliště stravování a služeb v zatáčce na Nejdek)
Telefon: 739 322 351
Telefon přes ZŠ: 353 561 766

Telefon ředitelka organizace: 608 867 999
E-mail: spckarlovyvary@volny.cz

web:  www.specskoly.cz

 

Pracovní tým SPC K. Vary, Vančurova 83:

Ředitelka:

Mgr. Martina Kheilová

Speciální pedagogové:

Mgr. et Mgr. Hana Švarcová - vedoucí SPC
Mgr. Bc. Lenka Fialová Bauerová
Mgr. Jana Lidická
Mgr. Jana Hauerová
Psycholog:

Mgr. Michaela Al Haboubi
Sociální pracovnice:

Jana Nováková, DiS. - vedoucí SPC K. Vary

Provozní doba: Pondělí:       7.00 - 16.00
                             Úterý:        7.00 - 15.30
                             Středa:       7.00 - 15.30
                             Čtvrtek:     7.00 - 15.00
                             Pátek:        7.00 - 13.00
Konzultační hodiny pracovnic SPC pro pedagogické pracovníky

Mgr. Švarcová            PO:      14:00 – 16:00

Mgr. Al Haboubi         ST:       12:00 - 13:00

         ČT:      12:00 - 13:00

Mgr. Lidická               PO:      3:30 – 15:30

Mgr. Fialová Bauerová  PO:  8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 Tel.: 602 530 192

 

SPC má šest odloučených pracovišt

Čtyři elokovaná pracoviště SPC pro okres Cheb - dvě v Mariánských Lázních a jedno v Chebu a Aši.

Elokované pracoviště SPC pro okres Sokolov, dalším elokovaným pracovištěm je SPC Ostrov.

 

Středisko výchovné péče Karlovy Vary -  (toto zařízení nepatří mezi školská poradenská zařízení)

KONTAKT

Adresa:

Sportovní 28
360 01 Karlovy Vary - Dolní Drahovice
Mobil ambulance: + 420 774 715 266
Mobil internát: + 420 774 715 268
E-mail: svp@svpkvary.cz

Pro objednávky volejte na telefonní číslo ambulance (sociální pracovnici)!

Personální obsazení (ambulance):

PhDr. Kristina Červenkovová (vedoucí střediska, psycholožka)
kristina.cervenkovova@svpkvary.cz
mobil: 774 715 267

Mgr. Andrea Havlíčková (psycholožka):
andrea.havlickova@svpkvary.cz
mobil: 778 747 284

Mgr. Dalibor Lípa (speciální pedagog):
dalibor.lipa@svpkvary.cz
mobil: 775 490 518

Mgr. Markéta Janů (speciální pedagožka):
marketa.janu@svpkvary.cz

 

JAK SE DOSTANETE DO SVP

Použijte jednu z následujících autobusových linek:
Linku číslo 18, 17 a 5.

Nejvýhodnější je zvolit autobus číslo 18 a s ním jet až na konečnou zastávku Garáže MHD, tak se ocitne takřka přímo před střediskem (dům už je označen cedulemi a pak už stačí jen zazvonit). Pokud pojedete autobusem číslo 5 či 17, musíte vystoupit na zastávce Mattoniho nábřeží a jít kus pěšky (do Sportovní ulice), cca 5-10 minut.

 

Služby SVP

SVP poskytuje výchovně vzdělávací péči dětem a mládeži, tj. soustavnou pedagogickou činnost směřující k vytváření a ovlivňování podmínek, které umožňují zapojení jedince do společnosti a zdravý vývoj jeho osobnosti.

  • Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělání.

Středisko výchovné péče je specifickým zařízením, které poskytuje:

  1. ambulantní odbornou péči speciálně pedagogickou a psychologickou
  2. internátní péči formou dobrovolných pobytů

Hlavními zásadami, které se promítají do veškeré činnosti střediska, jsou aktivní přístup osob využívajících služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané výsledky ve výchově.

Péče o klienty je bezplatná, kromě realizovaných dobrovolných pobytů. Pak rodiče hradí příspěvek na úhradu preventivně výchovné péče podle platných předpisů - vyhláška MŠMT č. 107/2005 - vyhláška o školním stravování.

Středisko výchovné péče v Karlových Varech je součástí Dětského diagnostického ústavu, základní školy, mateřské školy a školní jídelny Plzeň.

15. 12. 2018                                                                             Mgr. Petr Kordík -  ředitel školy