Škola OnLine

Naše škola již několik let využívá aplikaci Žákovská na Škole OnLine.

Každý žák má přístupové jméno a heslo a může tak se svými rodiči aktuálně sledovat "co se děje".

Co v aplikaci Žákovská najdete?

  • aktuální rozvrh třídy, včetně odpadajících hodin, suplování apod.
  • hodnocení z jednotlivých předmětů
  • zadání domácích úkolů, projektů apod.
  • upozornění na testy či písemky
  • možnost zaslání zprávy přímo učiteli