ZMĚNA ŠKOLY

Výběr školy

Pokud vybíráte školu pro své dítě a nejste ještě rozhodnuti, navrhujeme vám, abyste se s naší školou seznámili některým z těchto způsobů:

 • Kontaktujte nás a domluvte si návštěvu školy. Návštěvu můžete absolvovat sami nebo s dítětem.

 • Přijďte na Den otevřených dveří nebo na některou školní akci určenou veřejnosti.

 • Prohlédněte si naše webové stránky: https://zskonecna.webnode.cz/

 • Pokud jste si naši školu již vybrali a chtěli byste k nám své dítě přihlásit, jsme rádi a těšíme se na vás.

Zároveň vás prosíme, abyste postupovali podle níže uvedených pravidel.

 
 
Změna školy

Změna školy je důležité životní rozhodnutí a Vaše dítě si zaslouží, abychom se mu plně věnovali, proto nás prosím kontaktujte předem, abychom se mohli domluvit na osobní schůzce, kde bude probíhat:

 • Neformální rozhovor s žákem po absolvované výuce - zjištění zpětné vazby, spokojenosti, motivace, úrovně znalostí
 • Rozhovor s vámi - zákonnými zástupci o vašich očekáváních, včetně předložení vysvědčení za poslední uzavřené pololetí a popřípadě i práce žáka (např. pracovní sešity)
 • Předložení případného doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře, individuálního vzdělávacího plánu apod., pokud existují
 • Předložení vyplněné písemné žádosti o přestup
 • Prohlídka školy
 • Seznámení s učiteli
 • Informace ke školní družině, jídelně, kroužcích a chodu školy

 

Doklady potřebné k přihlášení dítěte
 • Vyplněná žádost o přestup (vyplníme ji společně ve škole)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte; je nezbytné, aby za dítě jednal jeho zákonný zástupce
 • Rodný list dítěte a jeho poslední vysvědčení ze školy, ze které k nám přestupuje
 • Zprávy z odborných vyšetření, pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby
Ozvěte se nám!
 • pokud se chcete na něco zeptat, nebo se podívat do naší školy

Telefon: 702 222 756 

E- mail: reditel@zskonecnakv.cz

Mgr. Petr Kordík - ředitel školy